Predrag Bogdanović Ci: Kroz kišu je Eskim sa ribama osvojio nebo, o knjzi govore: Čedomir Mirković, Aleksandar Postolović, Đorđe Janić, Predrag Bogdanović Ci (u saradnji sa IICS)