Aktuelno o eutanaziji, govore: studenti Medicinskog, Defektološkog i Filozofskog fakulteta u Beogradu