Žena u savremenom jugoslovenskom filmu, govore: Lika Lukić i Snežana Nikšić