Feminizacija vaspitanja, razgovor povodom istraživanja; govore: Marina Arsenović-Pavlović, Vera Rajović-Đurašinović i Vera Stanisavljević-Rakić (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)