vSociologija grada; razgovor povodom knjige Sretena Vujovića; govore: D. Seferagić, K. Petovar, I. Knežević, S. Leković, S. Vujović, M. Ružica (u saradnji sa SDS).