Žene i sida (AIDS) - šta treba da znamo i koga možemo da pitamo, uvodno izlaganje: Slađana Marković (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)