Makrobiotika, prirodni imunitet i mogućnost obnove, govori: Naboru Muramoto, Japan (u saradnji sa Makrobiotičkim društvom SRS)