Šta je to organizovana ženska pomoć?, govore volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)