Sociologija i feminizam - savremeni pokret i misao o oslobođenju žene i njegova misao o oslobođenju, razgovor povodom knjige Žarane Papić, govore: Rada Iveković, Anđelka Milić, Žarana Papić (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)