Jugoslovenski forum za ljudska prava i pravnu sigurnost građana i SKC organizuju:
Javni razgovori na teme:
Prisilna hospitalizacija u psihijatrijske ustanove,
Sloboda istraživanja naučnog i umetničkog stvaralaštva,
Sporovi iz radnih odnosa - iskustva i stavovi Jugoslovenskog foruma,
govore: Mihajlo Dika, Laslo Vegel, Voja Stanimirović, Bojan Šakrić, Maja Draškić, Jovan Jovanović i članovi Foruma