Kretanja ka miru u savremenom svetu, povodom međunarodnog Dana mira, govore: Leo Mates, Srđan Kerim, Rade Stojanović, Andreja Miletić, Slađana Prica, Miloš Đukić, Borut Zupan, Dušica Petković, Dušan Simić (u saradnji sa Udruženjem za UN Srbije i Jugoslovenskom ligom za mir)