Kenward Elmslie in Palais Bimbo, poetski kabare (u saradnji sa Informativnom službom Američke ambasade povodom Oktobarskih susreta pisaca)