Politički pluralizam - Stranački i nestranački pluralizam - Aktuelna jugoslovenska situacija, javni okrugli sto (u saradnji sa Filozofskim društvom Srbije i časopisom Ideje)