Prava deteta; razgovor povodom donošenja Konvencije o pravima deteta OUN, govore: Miran Mejek, Dragan Mateljak, Ivan Ivić, Nebojša Šarkić, Marija Draškić, Kosta Obradović, Esad Ćimić, Dragoljub Acković, Žarko Jokanović, Milan Brujić, Ljubivoje Ršumović
(u saradnji sa Jugoslovenskim forumom za ljudska prava i pravnu sigurnost građana, Savezom organizacija za vaspitanje i brigu o deci Jugoslavije, Jugoslovenskom komisijom za saradnju sa UNICEF)