Šta feminizam nudi ženama?, govore: Sofija Trivunac, Žarana Papić, Vesna Pešić, Svetlana Slapšak, Nada Popović-Perišić (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)