Ciklus Aktuelna pitanja jugoslovenske ekonomske politike: Može li se živeti sa inflacijom?, govore: Jurij Bajec, Đorđe Đukić, Oskar Kovač, Ljubomir Madžar, Marko Mladenović, Stanko Radmilović, Žarko Ristić, Davor Savin