Direktna demokratija i ukidanje vojske, govore: Andreas Gros, Cirih, i Marko Hren, Ljubljana