Plava ili crna planeta - odlučite sami, govore: prof. dr Vlada Stefanović, prof. dr Lazar Tomanić, dipl. ing. Mihajlo Mandić;
koncert Zemunskog akademskog pevačkog društva,
projekcija filma Kisele kiše (Mladi istraživači Beogradskog Univerziteta)