Komunikološki aspekt ženskih studija, povodom Međunarodnog seminara u Dubrovniku, govori: Vanda Krajinović