Slovenija posle izbora, govore: Lev Kreft, Rastko Močnik, Bojan Sing, France Tomšić, Borut Šuklje