Paket novih mera za žene: da li smo samo supruge i majke?, govore: Neda Božinović, Stanislava Zajović, Vesna Pešić, Sonja Liht, Sofija Trivunac, Nataša Aćimović, Maja Korać (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)