Politička misao Milovana Đilasa, govore: Miodrag Milić, Tomislav Ognjanović, Milovan Đilas (u saradnji sa Socijaldemokratskim savezom Srbije/ Jugoslavije)