Šta je Savetovalište za mlade: Otvorena vrata?, govore: Jasna Daragan, Momčilo Kilibarda, Biserka Stjepanović, Vesna Fridman