Prizori iz života evropske kooperative Longo Mai, izložba fotografija, plakata, karikatura, muzičkog materijala i publikacija
Živeti drugačije, razgovori sa članovima kooperativa Longo Mai iz Provanse, Francuska,  i Koruške, Austrija