UJDI Fest - U kom vremenu živimo, petanest dokumentarnih filmova o političkim manifestacijama u Jugoslaviji od 1919. do 1941. godine po ideji i izboru Vladimira Pogačića;
učesnici razgovora: Vladimir Pogačić, Svetlana Slapšak, Biljana Jovanović, Rastko Močnik, Lazar Stojanović, razgovor vodi: Slađana Prica (u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom)