Jezik, pol i moć, govore: Svenka Savić, psiholingvistkinja; Slobodanka Peković, književnica (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)