Pitanje strankama: Da li će žene glasati za vas?, govore: Nebojša Popov, Svetlana Slapšak (UJDI), Milosav Jovanović (RSJ), Gordana Marjanović, Tomislav Kresović (NDM), Mila Nikolić, Sonja Liht (SDS - J) i predstavnici Demokratskog foruma, Demokratske stranke i Stranke Jugoslovena (Beogradski ženski lobi)