Moja iskustva u indijskom feminističkom pokretu od 78 do danas, govori: Rhada Kumar, istoričarka feminizma, Nju Delhi, Indija (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)