Goran Lazović: Komunističke bajke (Arte 90), autor Goran Lazović razgovara sa junacima knjige