Izveštaj sa međunarodnog skupa Žene i zdravlje, Manila, Filipini, novembar 1990.; govori: Stanislava Zajović, učesnica skupa (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)