Makrobiotika i medicina, promocija publikacije Uticaj makrobiotske prehrane na kardiovaskularne i maligne bolesti, govori dr Dejan Budimirović (u saradnji sa Makrobiotičkim centrom Beograd)