Feministička gledišta i gledišta o feminizmu (tematski broj časopisa Gledište 1-2/1990), govore: Rada Iveković, Mirjana Ule, Daša Duhaček, Aleksandar Zistakis