Ženski parlament - o pravima žena koja treba da se sankcionišu zakonima o braku, porodici, zdravlju, i o socijalnoj politici Republike Srbije, o ženskim mirovnim inicijativama