Jugoslavija i međunarodni standardi o pravima žena koje je Jugoslavija ratifikovala, govore: Mira Nikolić, politikolog, Svetlana Arsenić, pravnica (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)