Ženski parlament (nema demokratije bez žena), učestvuju: predstavnice političkih stranaka, pokreta, ženskih grupa, udruženja i pojedinke (organizatori: Feministička istraživačka grupa Žena i društvo, Beogradski ženski lobi, Ženska stranka ŽEST)