Pisac i njegovo viđenje sveta koji ga okružuje, govori: prof. dr Makoto Oda (小田 実), Japan