Max Fahrenheit: Osluškivanje - Odgađalište života - Veče 1