Ljudska prava, promocija lista (Pokret za zaštitu ljudskih prava u Jugoslaviji stranke ljudskih prava)