Ekološki projekt: Svet u srcu - tri aspekta ekologije: naučni, društveni i politički, govori: Žan Pjer Rafin (Jean-Pierre Raffin), poslanik u Evropskom parlamentu i član evropske parlamentarne grupe Zelenih (u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom u Beogradu)
Uvod u leto (u saradnji sa MBC, Beograd), govori: Antonio Dalagasa (Antonio Dalla Gassa), Italija