Lekari za prevenciju rata, govori grupa uglednih lekara iz Zagreba, Sarajeva i Beograda