Seminar psihodrame - pripremni seminar za polaganje završnog ispita, učesnici: 14 lekara i psihologa, voditelji: Marča Karp (Marcia Karp) i Ken Sprag (Ken Sprague) (u saradnji sa Udruženjem psihodramatičara)