Kakav nam Savez studenata treba?, okrugli sto, govore: Šimo Čičković, predstavnik Ministarstva za sport i omladinu, Milorad Vukobratović, student prorektor; predstavnici univerzitetskih klubova Demokratske omladine, SOPO-a, Mladih socijalista, Mladih reformista, predstavnici Saveza studenata Beograda i Srbije, predstavnici autonomnih saveza studenata (u saradnji sa Inicijativnim odborom univerzitetskog kluba studenata)