Makrobiotika i zdravlje, govori: Dejan Budimirović (u saradnji sa Centrom Vasa Pelagić)