O pravu na smeh, razgovor o istoimenoj knjizi Milorada Neagića; učesnici: Jovica Aćin, Ratko Božović, Alek Vukadinović, Zoran Gluščević, Dušan Kovačević, Aleksije Marjanović, Aleksandar Popović, Jovan Ćirilov;
na otvaranju izložbe karikatura nastupaju aforističari: Aleksandar Baljak, Vladimir Jovićević, Petar Lazić, Dejan Pataković