Najnovija istraživanja o efektima konzumiranja rafinisanih proizvoda (šećer, ulje. . . ), govori: dr Dejan Budimirović (u saradnji sa Centrom Vasa Pelagić)