Savetovalište za mlade: Otvorena vrata, savetuju stručnjaci Zavoda za lečenje bolesti zavisnosti