Dan mira:
-Kriza i raspad SFR Jugolavije - od monizma do građanskog rata; govore: Vladimir Goati, Mirjana Todorović, Mladen Lazić, Jovan Teokarević, Zdravko Grebo
-Konferencija za štampu
-Posledice rata, moderator: Janja Beč
-Retrospektive mirovnog pokreta, moderator: Nataša Kandić, učestvuju gosti iz Italije, Španije, Nemačke (World Peace Council, ACI I: Valerio Oketo/ Vallerio Oketto, Đanpjero Rizimeli/ Gianpiero Rizzimelli, Đovani Bjanćini/ Giovanni Biancini, Gerd Vaskiršere/ Gert Wasskirchere, Ksavijer Ledezma/ Xavier Ledesma, Đankarlo Ritineli/ Giancarlo Ritinelli (Helsinški parlament građana - Beogradska grupa, Centar za antiratnu akciju, SKC)

0
0
0
s2sdefault