Skriveni bog (Deus absconditus), naučni skup

17. 05. 1993
Nikola Milošević: Problem imanentne transcedencije - skriveni Bog u delima Paskala, Bulgakova i Jaspersa, predavanje
Savo Laušević: Istorija i Deus absconditus, predavanje
Žarko Vidović: Apstraktni monoteizam i problem 'skrivenog Boga, predavanje
Enriko Josif: Skriveni Bog u muzici, predavanje

19. 05. 1993
Miodrag Radović: Odsutni Bog nad dramom Jovovom, predavanje
Đorđe Janković: Podaci o religioznom svetu kod drevnih Slovena, predavanje
Jovica Aćin: Skriveni Bog i evropska moderna literatura, predavanje
Velimir Popović: Poremećaj identiteta i ličnosti, predavanje
Amfilohije Radović: Ovaploćeni Bog Crkve Hristove, predavanje

21. 05. 1993
Bogoljub Šijaković: Novoplatonovska paradoksija bogopoznanja, predavanje
Dušan Pajin: Skriveni i odsutni Bog, predavanje
Dragan Krstić: Pervertirani Bog u savremenim totalitarističkim ideologijama, predavanje
Dimitrije Kalezić: Skriveni Bog u Njegoševoj poeziji, predavanje
Diskusija učesnika skupa

0
0
0
s2sdefault