Ciklus Istočna obzorja: Kuda ide Rusija? (IV), govore: Petar Popović, Milovan Drecun, Milka Šundić, Branislav Matić