Novi svetski poredak: sankcije, ucene, bombe - šta dalje?, govore: Mirko Aksentijević, Ranko Petković, Andreja Miletić, Rade Dubaić (u saradnji sa Jugoslovenskom ligom za mir, nezavisnost i ravnopravnost naroda)